Cesta: Produkty / Izolace / Fondaline


Fondaline – hydroizolace

Hydroizolace Fondaline je ideálním řešením pro zemní vlhkosti.

Systém multifunkčních hydroizolačních nopových folií, které poskytují efektivní řešení problémů se zemní vlhkostí a pronikáním nežádoucích látek do konstrukcí budov. Hydroizolace Fondaline splňuje požadavky mechanické ochrany vlastní hydroizolace asfaltových pásů a svým tvarem napomáhají cirkulaci vzduchu.


Zobrazit celý článek

Hydroizolace Fondaline 

Fondaline Plus 400 a 500  nopová folie standardní kvality pro základové práce a jednoduché drenáže
Fondaline Drain nopová folie s geotextilií pro účinné odvodnění a ochranu izolace spodní stavby
   
Fondaline Foam  nopová folie opatřená ze spodní strany pěnou (kročejový? hluk, tep. izolace)
Fondaline 20 speciální nopová folie do zatravněných střech nebo konstrukcí tunelů

Technické údaje hydroizolace Fondaline

Hydroizolace FondalinePLUS 400 PLUS 500 DRAINFOAMF 20
Materiál  HDPE HDPE   HDPE, PE rohož HDPE, PE extrudovaný HDPE 
Barva  černá černá   černá černá/PE šedý černá 
Tloušťka materiálu  0,4mm/400g/m2 0,5mm/500g/m2   0,6mm/650g/m2 0,6mm/0,3mm 1,0mm/1000g/m2
Výška nopů  cca 8 mm cca 8 mm   cca 8 mm cca 8 mm cca 20 mm
Počet nopů  1850 ks/m2 1860 ks/m2   1150 ks/m2 1150 ks/m2 400 ks/m2
Rozměr pásů v roli  

0,5-2,0 x 20 m

(po 0,5m)

0,5-2,0 x 20 m

(po 0,5m)
  2,0 x 10 m 2,0 x 20 m 2,0 x 10 m
Pevnost v tlaku  > 100 kN/m2 > 250 kN/m2   cca 150 kN/m2 cca 150 kN/m2 cca 150 kN/m2
Propustnost vzduchu mezi nopy  cca 5,5 l/m2 cca 5,5 l/m2   cca 5,5 l/m2 cca 5,5 l/m2 cca 10 l/s/m2
Teplotní odolnost  - 30 až + 80 ºC - 40 až + 80 ºC   - 40 až + 80 ºC - 40 až + 80 ºC

- 40 až + 80 ºC

Typy hydroizolací FONDALINE dle použití

Základy a vnější stěny

Fondaline Plus nopová fólie

Hydroizolace Fondaline PLUS je ideální pro vnější výkopy, kde tvoří pružnou bariéru proti tlaku podzemní vody. Chrání hydroizolační vrstvy suterénu a základů před dynamickým poškozením při zasypávání výkopů a následně zajišťuje další ochranu před pohyby zeminy a napomáhá účinnému odvodňování pozemku. Role šíře: 1 m; 1,5 m; 2 m. Prostor za nopy napomáhá k účelnému proudění vzduchu a tím k vysušování nežádoucí vlhkosti.

Kromě standardního přeložení o 3-5 nopů (dle potřeby) je možno Fondaline Plus, díky rovným okrajům fólie pevně a bezpečně spojit tak, že tvoří protiradonovou izolaci. Výška nopů: 8mm. Role šíře: 1 m; 1,5 m; 2 m

Fondaline Drain nopová fólie

Tento materiál je založen na hydroizolaci Fondaline Plus, ale je pokryt na vnější straně vrstvou geotextilního filtru. Tato konstrukce vytváří odvodňovací kanál a chrání jej před zanášením zeminou. Tak zvyšuje dlouhodobou drenážní funkci a ochranu stavby. Role šíře: 2 m

Obnova suterénního zdiva

Fondaline Render (vnitřní) nopová fólie

Je vyroben z transparentního materiálu pro snadnější instalaci na cihlové zdi. Je pokryt textilní sítí, a tak tvoří dokonalý povrch pro jednoduché omítky stěn. Fondaline vytváří bariéru pro vlhkost prostupující zdivem a vodní páru odvětrává vzduchovou mezerou. Tak napomáhá při prosychání zdí. Role šíře: 2 m 

Podlahy

Fondaline Foam nopová fólie

Chrání podlahy tím, že vyrovnává škodlivý tlak vlhkosti a její pronikání do materiálu podlahy. Tvoří trvanlivý podklad pro širokou škálu podlahových nášlapných vrstev a v případě Fondaline Foam obsahuje vrstvu zvukové a tepelné izolace. Role šíře: 2 m

Zatravněné střechy

Fondaline 20 nopová fólie

Fólie používaná jako drenážní hydroakumulační vrstva u zatravněných střech. Pro tuto funkci se dodává fólie perforovaná. Jiné užití této fólie je u tunelových staveb, kde slouží jako drenážní a ochranná vrstva. Výška nopů: 20 mm. Osová vzdálenost nopů:50x50mm. Role šíře: 2 m

Použití hydroizolace Fondaline

Vnější suterénní zdi

Vnější suterénní zdiFondaline hydroizolace umístěná mezi půdu a vnější povrch suterénu nebo základů zajišťuje větší ochranu hydroizolačního povlaku konstrukce před podzemní vodou tím, že vytváří účinnou bariéru, která odvádí vodu kanálem do drenáže staveniště.

Hydroizolace Fondaline tvoří konstrukčně samostatnou vrstvu, která chrání hydroizolaci proti mechanickému poškození vlivem sedání, pohybů zeminy nebo poškození konstrukce (viz Obr.1).

Na hydroizolaci Fondaline nepůsobí chemikálie, které se přirozeně vyskytují v půdě.


Vnitřní suterénní zdi

Použítí hydroizolace Fondaline u vnitřní suterénní zdiFondaline hydroizolaci je možno použít u nově postavených zdí nebo při renovaci stávajících zdí, kde se objevuje vlhkost bud' pronikáním struktury nebo v důsledku vnitřní kondenzace (viz Obr.2).

Technologie vzduchové mezery umožňuje, aby tlak vlhkosti v celé zdi byl řízeně rovnoměrný. Tím, že na soklových lištách a na úrovni podžlábků jsou průduchy, je vytvořena ventilace, která umožňuje, aby zeď dýchala. Zlepšuje se tepelná izolace a výrazně se snižuje riziko kondenzace na vnitřních plochách, a tím vytváří zdravější životní prostředí.


Obloukové klenby

Ukázka použití hydroizolace Fondaline u obloukové klenbyTradičně postavené obloukové klenby nebo stropy původně používané pro skladovací účely se stále více mění na obytné prostory nebo víceúčelové prostory pro komerční použití.

Jsou to oblasti zvláště náchylné k vlhnutí a hydroizolace Fondaline poskytuje ideální řešení v těchto situacích (viz Obr. 3).

Mnohé klenby jsou postaveny pod silnicemi nebo přímo vedle nich, proto schopnost Fondaline hydroizolace absorbovat vibrace z dopravy je dalším kladem.


Vnitřní podlahy

Ukázka pokrytí hydroizolace Fondaline izolovanou podlahovou krycí vrstvouPronikání vlhkosti u plných podlah je běžnou stavební chybou, která má závažné ekonomické a zdravotní následky pro stavbu.

Technologie vzduchové mezery Fondaline je odolná proti růstu hydrostatických tlaků, a tak těmto chybám brání.

Tento systém je možno integrovat do vnitřní ventilace místnosti tak, že se použijí průduchy na soklových lištách nebo se zabuduje s hydroizolací Fondaline do obkladu zdi.

Fondaline hydroizolace se dá snadno překrývat konvenčním betonovým potěrem nebo izolovanou podlahovou krycí vrstvou (viz Obr. 4).

Hydroizolace Fondaline Foam, která obsahuje pěnovou PE izolaci je rovněž k dispozici a poskytuje větší protihlukovou a tepelnou izolaci. Je ideální pro použití komerční i v domácnosti.


Obrácená hydroizolace střech / zahrad

Fondaline hydroizolace se používá pro překrytí střešních krytin tak, že vytvoří oddělující podklad a obklad střešních zahrad nebo izolované střešní krytiny.

Projekty stavebního inženýrství (Stavby tunelů a mostů)

Hydroizolace Fondaline může být důležitým prvkem při ochraně proti vodě u většiny projektů stavebního inženýrství. K dispozici je široká škála materiálů speciální kvality projektovaných tak, aby splňovaly speciální požadavky stavitelů.

Zemědělství (Skladování obilnin a silážovací plochy).

Použití hydroizolace Fondaline Drain v obilných skladechU ventilace řízené technologií vzduchové mezery se Fondaline hydroizolace stává tím nejlepším obkladovým materiálem pro mnoho použití v zemědělství, jako použití hydroizolace Fondaline Drain v obilných skladech pro lepší kontrolu obsahu vlhkosti (viz Obr. 5).


Poznámky ke konstrukci

Hydroizolace Fondaline není systém izolace nátěrem. Při vnějším použití umožňuje volné odvádění vody do základu výkopu a měl by se používat spolu s odvodňováním staveniště nebo samoodvodňovacím podložím. Při použití na vnitřních zdech přítomnost volně tekoucí vody skrze zed naznačuje problém s odvodňováním, který vyžaduje další nápravu zvenčí. Naše kancelář technického odbytu s potěšením pomůže s detaily konstrukce a parametrů.

Výhody hydroizolace Fondaline

 • Záruka 20 let na základě dodržení všech výrobcem vydaných směrnic a doporučení a obecně platných norem.
 • Technologie vzduchové mezery vyrovnává tlak vlhkosti a brání vzniku destruktivního hydrostatického tlaku.
 • Vysoká pevnost v tahu a tlaku, která odolává poškození při pohybech podkladu nebo při zasypávání výkopů.
 • Větší provětrávání vnitřních povrchů umožňuje, aby se struktura rychle vysoušela.
 • Vyšší zvuková a tepelná izolace zdí a podlah.
 • Větší odolnost vůči přenosu vibrací strukturou.
 • Umožňuje používání obložených vnitřních povrchů místností v jinak nepříznivém prostředí.
 • Snadná instalace - ihned účinné.
 • Je možno namontovat za jakýhkoliv povětrnostních podmínek.

Doplňky k hydroizolaci Fondaline

 • Oboustranná spojovací páska Onduline.
 • Těsnicí provazec Onduline.
 • Montážní podložky.
 • Zásobníky těsnicího lepidla.
 • Krycí sekce horní části.

  Aktuální technické informace a další dokumety jsou volně ke stažení na www.onduline.cz

Fondaline PLUS 400 - šířka 0,5m

Fondaline PLUS 400 - šířka 1m

Fondaline PLUS 400 - šířka 1,5m

Kód: 531071
Váha / MJ (m²): 0.4 kg
Kód: 531072
Váha / MJ (m²): 0.4 kg
Kód: 531073
Váha / MJ (m²): 0.4 kg
Cena (bez DPH): 43 Kč
Cena (s DPH): 52 Kč
Cena (bez DPH): 43 Kč
Cena (s DPH): 52 Kč
Cena (bez DPH): 43 Kč
Cena (s DPH): 52 Kč

ks

ks

ks
Dostupnost - Na dotaz

Fondaline PLUS 400 - šířka 2m

Fondaline 20 perfor

Fondaline 20 - šířka 2m

Kód: 531074
Váha / MJ (m²): 0.4 kg
Kód: 95N20RPF/CZ
Váha / MJ (m²): 1 kg
Balení: (cena za m2)
Kód: 95N20R/CZ
Váha / MJ (m²): 1 kg
Balení: role 40m2
Cena (bez DPH): 43 Kč
Cena (s DPH): 52 Kč
Cena (bez DPH): 151 Kč
Cena (s DPH): 183 Kč
Akční cena (bez DPH): 50 Kč
Akční cena (s DPH): 61 Kč
Cena (bez DPH): 151 Kč
Cena (s DPH): 183 Kč

ks

ks

ks

Lem fondaline ( horní lišta - 2m )

Provětrávací lišta - 2m

Hřebíky k Fondaline 3,5x35mm

Kód: BF7091/CZ
Kód: 10050/CZ
Kód: IONA03
Váha / MJ (ks): 0.01 kg
Cena (bez DPH): 103 Kč
Cena (s DPH): 125 Kč
Cena (bez DPH): 129 Kč
Cena (s DPH): 156 Kč
Akční cena (bez DPH): 50 Kč
Akční cena (s DPH): 61 Kč
Cena (bez DPH): 1 Kč
Cena (s DPH): 1.21 Kč

ks

ks

ks

podložky Fondaline

Kód: IONA04
Cena (bez DPH): 3 Kč
Cena (s DPH): 4 Kč

ks