Cesta: Produkty / Reklamační řád


Reklamační řád

 1. V případě porušení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 2. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
 3. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
 4. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.vsenastrechu.cz vada k reklamaci, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 5. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
  Onduline SM, s.r.o., Zakouřilova 28/1096, Praha 149 00, tel.: 272 937 450, fax: 272 937 451 resp. na e-mailové adrese info@onduline.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
 6. Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
 7. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu a záruční list.
 8. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 9. Použití materiálů jakož i jejich skladování a montáž se řídí „ záručními podmínkami ". Právo na záruku zaniká, pokud kupující takové podmínky nesplnil.
 10. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží, finanční kompenzací nebo vrácením zaplacené kupní ceny.

Kontakt

Onduline SM, s.r.o.
Zakouřilova 28/1096
149 00 Praha 4 - Chodov
 • IČ: 49683071
 • Telefon: 267 913 949, 272 921 064, 272 937 450
 • Fax: 272 937 451
 •  Po - Pá, 8 - 16 hod
 • E-mail: info@onduline.cz
 • Internet: www.onduline.cz